Aktuality z Révy

Na tomto mieste nájdete novinky, aktuality, či zaujímavosti o projekte Zlatá Réva. Tu sa dozviete tiež informácie o možnostiach bývania, atraktívnej lokalite, občianskej vybavenosti a lákadlách regiónu v bezprostrednej blízkosti vášho budúceho domova.