Predseda Zelenej komisie: Nebudem obhajovať investora, ani občanov. Budem obhajovať záujmy prírody